Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dębu szypułkowego i świerka. Średni wiek lasów na naszym terenie to 62 lata, a przeciętna zasobność przekracza 255 m sześc./ha.

 


Udział siedlisk leśnych
•    78 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
•    14 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
•    8 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny


Udział gatunków lasotwórczych
•    25,43 proc. – świerk
•    23,2 proc. –  sosna,modrzew
•    17,3 proc. – dąb szypułkowy
•    14,73 proc. – olsza czarna
•    11,61 proc. – brzoza
•    3,29 proc. – lipa drobnolistna
•    4,44 proc. – pozostałe
 
Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).
•    10 proc. – I klasa
•    16 proc. – II klasa
•    30 proc. – III klasa
•    15 proc. – IV klasa
•    10 proc. – V klasa
•    8 proc. – VI klasa i starsze
•    8,55 proc. – ko
•    2,15 proc. – kdo

Przeciętna zasobność drzewostanów
•    Sosna – 312 m sześc./ha
•    Świerk – 252 m sześc./ha
•    Dąb – 217 m sześć./ha