Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegami ścieżek dydaktycznych oraz zwiedzania Zagrody Pokazowej Żubrów.

Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone przyrodzie także w szkołach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.
Dla wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia do zajęć, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy spotkanie. Wypełniony formularz można wysłać do biura nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zajęć.
W oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonym dokumencie „Porozumienie".
Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Zagrodę pokazową żubrów można odwiedzać od początku maja do końca września w godzinach:

9:00 - 11:00

16:00 - 18:00

 

Ceny biletów:

normalny - 4 zł

ulgowy - 2 zł

grupowy do 20 osób - 40 zł

grupowy powyżej 20 osób - 50 zł