Wydawca treści Wydawca treści

Obszary nieobjęte gospodarowaniem

Powierzchnie wyłączone z użytkowania według

TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU

Typ siedliskowy lasu

Powierzchnia (ha)

% danego siedliska w stos. do pow. w całym n-ctwie

Powierzchnia w całym n-ctwie (ha)

Bśw

5,67

21,84

25,96

Bb

24,74

100,00

24,74

BMb

351,26

97,48

360,35

BMśw

225,21

8,20

2746,86

BMw

 

 

15,85

LMśw

126,13

2,83

4463,05

LMw

47,37

8,68

545,64

LMb

444,47

43,82

1014,08

Lśw

640,93

7,52

9595,44

Lw

258,36

15,89

1625,5

OL

416,51

34,72

1199,58

OLj

81,31

15,07

539,63

Razem:

2621,16

11,83

22156,68