Wydawca treści Wydawca treści

Obszary nieobjęte gospodarowaniem

Powierzchnie wyłączone z użytkowania według

TYPÓW SIEDLISKOWYCH LASU

 

L.p

Typ siedliskowy lasu

Powierzchnia (ha)

% danego siedliska w stos. do pow. w całym n-ctwie

Powierzchnia w całym n-ctwie (ha)

1

Bśw

5,67

21,84

25,96

2

Bb

24,74

100,00

24,74

3

BMb

352,81

97,91

360,35

4

BMśw

222,76

8,11

2746,86

5

BMw

 

 

15,85

6

LMśw

165,39

3,71

4463,05

7

LMw

52,27

9,58

545,64

8

LMb

448,98

44,27

1014,08

9

Lśw

717,49

7,48

9595,44

10

Lw

282,02

17,35

1625,5

11

OL

434,58

36,23

1199,58

12

OLj

79,65

14,76

539,63

 

Razem: 1-12

2786,36

12,58

22156,68