Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Borki
Nadleśnictwo Borki
87 42 17 045
87 42 17 053

ul. Dworcowa 8A

11-612 Kruklanki

Nadleśniczy
Tomasz Michał Gałęzia
87 42 17 045
Zastępca Nadleśniczego
Dariusz Sadowski
87 42 17 045
Główny Księgowy
Tomasz Piaskowski
87 42 17 045
Inżynier Nadzoru
Jan Izbicki
87 42 17 045

Stanowisko ds. Pracowniczych

Dobrosława Dzienis
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 45

Posterunek Straży Leśnej

Wojciech Rosek
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 40, kom. 505 144 030
Piotr Uściłowicz
podleśniczy po Strażnik Leśny
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 40

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Buć
Starsza Księgowa
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 34
Renata Czekan-Mazur
Starsza Księgowa
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 33
Marta Bujko
Księgowa
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 33
Alicja Pniak
Referent
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 34

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Perżyło
Starszy specjalista ds. techniczno-leśnych
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 50
Mirosław Perżyło
Starszy specjalista ds. techniczno-leśnych
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 49
Krzysztof Baprawski
Starszy specjalista ds. techniczno-leśnych
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 43
Anna Sarżyńska
Starszy specjalista służby leśnej
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 50
Małgorzata Sarżyńska
Specjalista ds. techniczno-leśnych
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 48
Emilia Chmielewska
Referent ds. obrotu drewnem
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 42
Grażyna Czalej-Gawrycka
Starszy specjalista służby leśnej ds. turystyki i certyfikacji
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 42
Daniel Doktór
Specjalista ds. ochrony przyrody
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 44
Bartosz Mohyła
Specjalista ds. handlu i marketingu
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 41

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Sekretarz
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 38
Marta Żołyniak
Starszy referent
Tel.: +48 87 421 70 45
Aleksandra Jurach
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 37
Bartłomiej Marczak
Starszy Specjalista
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 39
Bogusław Romejko
Specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 39
Karina Jasińska
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: +48 87 421 70 45 wew. 37