Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring stanu lasu

Monitorowanie stanu lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Borki.


Osobą upoważnioną do udostępniania danych w zakresie monitoringu środowiska w Nadleśnictwie Borki jest specjalista ds. techniczno-leśnych - Anna Sznajderowicz, tel. +48 87 421 70