Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Borki

Tomasz Michał Gałęzia

tel. (87) 4217 045

e-mail: tomasz.galezia@bialystok.lasy.gov.pl