Baprawski K. Baprawski K.

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Borki

Kazimierz Sarżyński

087 4217045