Aktualności Aktualności

Zakończono odstrzały sanitarne w Nadleśnictwie Borki

10 żubrów z powodów zdrowotnych zostało wyeliminowanych z populacji wolno żyjącej i zagrody hodowlanej podlegających Nadleśnictwu Borki (RDLP Białystok). Wszystkie odstrzały były niezbędne i odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W opublikowanym w serwisie Oko.press artykule „Zabili sześć żubrów w Puszczy Boreckiej. Kolejne sześć mają zabić wkrótce” znalazło się wiele nieścisłości i informacji nieprawdziwych, które tu chcieliśmy sprostować.

Eliminacje w Nadleśnictwie Borki objęły tylko 10 zwierząt i zostały już zakończone. Pięć zwierząt pochodziło ze stada wolnościowego, wszystkie były poważnie chore: czteroletni byk był poważnie osłabiony, stopniowo chudł i trzymał się z daleka od stada, dwie krowy miały uszkodzone gałki oczne, a dwójka cieląt była w tak złej kondycji, że nie miała szans na przeżycie zimy i w sposób widoczny cierpiała. Stan zdrowia wszystkich zwierząt określił na miejscu wyspecjalizowany lekarz weterynarii. Tylko trzy spośród tych eliminacji miały charakter komercyjny. Pozostałe pięć wyeliminowanych zwierząt przebywało w zagrodzie kwarantannowej, ich odstrzału także dokonano ze względu na zły stan zdrowia, a przez to brak możliwości dołączenia ich do wolnego stada.

Wszystkie eliminacje były przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i pod nadzorem lekarzy weterynarii.

Żubr jako gatunek jest objęty ścisłą ochroną i decyzje o eliminacji poszczególnych osobników są zawsze traktowane jako ostateczność, z myślą o dobru całej populacji. W przypadku zdrowych zwierząt zawsze szuka się metod alternatywnych, czego dowodem jest przewiezienie siedmiu żubrów pochodzących właśnie z Nadleśnictwa Borki w okolice Augustowa, gdzie staną się one zaczątkiem nowego wolnego stada.

Tworzenie nowych, niewielkich populacji jest działaniem mającym na celu ograniczenie transmisji chorób pomiędzy poszczególnymi stadami. Umożliwia też rozszerzeniem zasięgu występowania żubra w Polsce. Działanie prowadzone jest w ramach projektu Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe.