Aktualności Aktualności

Nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie

            Nadleśnictwo Borki informuje, że zgodnie z nowymi przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Łowieckie /DZ.U. z 2018 r. poz.651/ wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 01kwietnia 2018 r. należy składać do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie ze zm.